نرم افزار صحیفه سرخ2

بنام خدا نرم افزار صحیفه سرخ2 مکمل نرم افزار صحیفه سرخ1 می باشد،این نرم افزار اطلاعات کامل شهدای شهرستان استهبان واقع در استان فارس را در برمیگرید. نرم افزار صحیفه سرخ 2 بسته کاملی از اطلاعات شهدای استهبان شامل میشود که عبارتند از: -وصیت نامه شهدای استهبان -زندگی نامه شهدای استهبان -شعر دوبیتی در وصف […]

نرم افزار فالنامه شهدا

پیام شهدا را با استفاده از این نرم افزار به اطلاع عموم مردم برسانید.بهترین نرم افزار جهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت. همیشه با خودم فکر میکردم که چکار کنم پیام و دست نوشته های شهدا را برای عموم مردم به نمایش بگذارم تا این که به لطف خدا و شهدا ایده طراحی نرم افزار […]