جابر ساکی

نام و نام خانوادگي:جابر ساکی نام پدر:اسدالله تاريخ تولد:1347/01/01 سن:18 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:استهبان عضويت:ارتش يگان:ارتش عمليات:***** مدت حضور: روز شغل:سرباز وظیفه تحصيلات:دیپلم مسئوليت:***** تعداد دفعات اعزام:1 تاريخ شهادت:1365/10/23 مکان شهادت: نحوه ي شهادت: تاريخ دفن:1392/05/16

ابراهیم فالیزکار

نام و نام خانوادگي:ابراهيم فاليزکار نام پدر:محمد تاريخ تولد:1345/12/14 سن:47 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:استهبان عضويت:کارمند مخابرات يگان: عمليات:***** مدت حضور: روز شغل:کارمند مخابرات تحصيلات:فوق ليسانس مسئوليت:***** تعداد دفعات اعزام:**** تاريخ شهادت:1392/05/17 مکان شهادت:جانبازي-منزل نحوه ي شهادت:جانباز70درصد تاريخ دفن:1392/05/16

محسن الهی

نام و نام خانوادگي:محسن الهي نام پدر:مصطفي تاريخ تولد:1351/03/01 سن:44 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:خير عضويت:سپاه يگان:***** عمليات:سوربه مدت حضور:***** روز شغل:پاسدار تحصيلات:فوق ديپلم مسئوليت:***** تعداد دفعات اعزام:***** تاريخ شهادت:1395/01/13 مکان شهادت:سوريه نحوه ي شهادت:اصابت ترکش و گلوله تاريخ دفن:1395/01/16

احمد یوسفی رونیزی

نام و نام خانوادگي:احمد يوسفي رونيزي نام پدر:عباس تاريخ تولد:45/00/00 سن:19 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:رونيز عليا عضويت:ارتش يگان:ت 37 زرهي عمليات:***** مدت حضور:315 روز شغل:ارتشي تحصيلات:اول دبيرستان مسئوليت:گروهبان دسته تعداد دفعات اعزام:***** تاريخ شهادت:64/01/1 مکان شهادت:بيمارستان تهران نحوه ي شهادت:اصابت گلوله تاريخ دفن:*****

ابراهیم یاوری

نام و نام خانوادگي:ابراهيم ياوري نام پدر:رضا تاريخ تولد:38/01/5 سن:22 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:مركزي عضويت:ارتش يگان:ت 55 هوابرد عمليات:***** مدت حضور:180 روز شغل:سرباز تحصيلات:ديپلم مسئوليت:آرپي جي زن تعداد دفعات اعزام:4 تاريخ شهادت:60/03/12 مکان شهادت:سوسنگرد نحوه ي شهادت:اصابت تركش به سر تاريخ دفن:*****

ابراهیم یاری

نام و نام خانوادگي:ابراهيم ياري نام پدر:حسن تاريخ تولد:44/00/00 سن:20 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:مركزي عضويت:ارتش يگان:ل 21حمزه عمليات:***** مدت حضور:***** روز شغل:سرباز تحصيلات:سوم راهنمايي مسئوليت:تك تير انداز تعداد دفعات اعزام:***** تاريخ شهادت:64/10/20 مکان شهادت:شلمچه نحوه ي شهادت:اصابت تركش به ناحيه سر تاريخ دفن:*****

غلامرضا همایونی

نام و نام خانوادگي:غلام رضا همايوني نام پدر:محمد حسن تاريخ تولد:44/10/4 سن:22 استان:فارس شهرستان:استهبان بخش:مركزي عضويت:سپاه يگان:ل 33المهدي عمليات:***** مدت حضور:106 روز شغل:پاسدار وظيفه تحصيلات:ديپلم مسئوليت:تك تير انداز تعداد دفعات اعزام:1 تاريخ شهادت:66/06/6 مکان شهادت:مهاباد نحوه ي شهادت:اصابت تركش به سر تاريخ دفن:*****