دوره های آموزش مجازی

دوره آموزش مجازی نرم افزار MSP

نرم افزار مدیریت پروژه محبوب ترین برنامه نرم افزار برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت فعالیت ها ، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد.

کاربر گرامی جهت ورود به کلاس حتما ثبت نام نمایید و سپس وارد شوید

کلاس ساعت مشخصی ندارد و هر لحظه میتوانید استفاده نمایید
ورود به جلسه