نرم افزار فالنامه شهدا

پیام شهدا را با استفاده از این نرم افزار به اطلاع عموم مردم برسانید.بهترین نرم افزار جهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت.   همیشه با خودم فکر میکردم که چکار کنم پیام و دست نوشته های شهدا را برای عموم مردم به نمایش بگذارم تا این که به لطف خدا و شهدا ایده طراحی نرم […]